Press

ORCi gjorde Aarhus Big Boat Race spændende

9. juni 2013

Tyske Veolia og danske HAN SEN løb med førstepladsen i hver deres løb i weekendens Aarhus Big Boat Race. Resultaterne blev beregnet på baggrund af ORCi og vinderne i begge løb havde blot sekunders margen til nærmeste konkurrent i flere af sejladserne. Aarhus Big Boat Race er denne smukke sommerweekend løbet af staben fra Egå Sejlklub. I år er 17 både tilmeldt Aarhus Big Boat Race, blandt deltagerne er primært danskere, men der deltager også en enkelt norsk båd og flere tyske både. Samlet blev i alt seks sejladser gennemført. En væsentlig forskel fra tidligere års løb er at Aarhus Big Boat Race blev gennemført ved brug af det internationale scoringssystem ORCi. Årets Big Boat Race i Egå er det første stævne i Danmark, hvor man alene har benyttet ORCi og er i øvrigt den første kapsejlads i serien af Danish Big Boat Series, der alle benytter ORCi i Danmark.

Hele løbet igennem har været præget af stor spænding for begge løb, da placeringerne har skiftet fra sejlads til sejlads.

Resultatberegningen blev foretaget ombord på dommerbåden, hvilket betød at deltagerne fik omgående meldinger omkring overaltplaceringer mellem hver sejlads over VHF radio.

Race Manager Martin Frislev på Aarhus Big Boat Race fortæller, at den konkrete erfaring med brugen af ORCi denne weekend, er at den margen som de enkelte bådes resultater viser, afslører at det handler om sekunder i forskel mellem bådenes placeringer i de enkelte sejladser. En altafgørende forskel på at bruge ORCi som målesystem er, at det er den faktiske præstation leveret af teamet på båden i forhold til samarbejde og taktisk planlægning, der kan betyde de sekunders bedre performance, som sikrer at båden kommer på sejrskamlen.

For sejlerne betyder ORCi , at der stilles præcise redskaber til rådighed for deltagerne i forbindelse med sejladsen. Det er blandt andet ORCi’s polardiagram, som er et visuelt diagram, der tager udgangspunkt i vindretning, vindstyrke og sejlføring. Polardiagrammet er udarbejdet individuelt til den enkelte båd baseret på bådens mål og den valgte sejlføring, og sådan udtrykker bådens potentiale.

Weekendens Big Boat Race har fået opbakning fra Dansk Sejlunion, som har bistået i forbindelse med måling af bådene. ORC har stået for uddannelse og instruktion til Dansk Sejlunion i systemet og i håndtering af målingen af bådene.

Aarhus Big Boat Race er det første løb i Danish Big Boat Series, og kvalificerer til udtagelsen til Royal Ocean Cup i september. Alle Danish Big Boat Series sejladser giver mulighed for at sejle efter ORCi.

Se alle resultater og billeder på www.aarhusbigboat.dk

ORCi Faktaboks:

ORC leverer verdens mest sofistikerede og akkurate system til målinger, og ifølge Dobbs Davis fra ORC er tre præmisser nødvendige at have på plads, hvis ORCi skal opnå succes som målesystem. Det gælder de 1nøjagtige målinger af bådene, derudover skal den lokale race management være god og endelig er gode teams på bådene essentielle.

ORCi betyder at en lang række af faktorer er taget i betragtning, når scoringen beregnes – man kæmper reelt set mod sin egen tid. Hvis bådens udgangspunkt er at stå godt i let vejr vil der blive kompenseret for det, og omvendt har du typisk din fordel i stærk vind vil systemet med de avancerede beregningsmodeller tage højde for dette. De avancerede beregninger betyder i sidste ende, at det er de enkelte teams på bådene samt taktikken, som betyder forskellen.

ORC har investeret års forskning med henblik på udvikling af et retfærdigt og samtidigt fleksibelt målesystem, som kan benyttes både indenfor mesterskabsniveau og til de små, lokale klubsejladser.

 

ORC har investeret års forskning med henblik på udvikling af et retfærdigt og samtidigt fleksibelt målesystem, som kan benyttes både indenfor mesterskabsniveau og til de små, lokale klubsejladser.

Læs mere www.orc.com

    1) Internationalt målesystem: Med et ORCi certifikat kan dette ene certifikat benyttes på tværs af landegrænser. Det er et internationalt målesystem, som betyder at det er muligt at sammenligne løb og resultater med hinanden.
    2) Transparent system: ORC er et åbent system med adgang til certifikater, regler og dokumentation for algoritmerne. Alt ligger tilgængeligt online via ORC’s website.
    3) ORC har på verdensplan mere end 8000 aktive certifikater udover at ORCi sætter deres beregningssystem til rådighed for den norske sejlunion.
    4) ORC leverer en række værktøjer, som bistår sejlerne. Som et eksempel kan websitet levere adgang til et testcertifikat ved at indtaste prøvedata i forhold til ændringer, man ønsker at foretage på båden, og det kan give et fuldstændigt billede af, hvilke konsekvenser ændringerne vil få.
    5) Individuelt tilpasset polardiagram: Med et ORCi certifikat er der mulighed for en ORCi Speed Guide.

 


Aarhus Big Boat Race afvikles denne weekend fra Egå Sejlklub

Det er de store kapsejladsbåde der er i gang, når Aarhus Big Boat Race afvikles den 8.-9. juni fra Egå Sejlklub. Der kommer deltagende kølbåde fra både Norge, Tyskland og Danmark – og der bliver race på Aarhusbugten, for de 8-11 mand store besætninger går til den for at opnå gode placeringer.

Stævnet, der i år afvikles for tredje gang, med fine præmier til vinderne, tæller desuden med i Danish Big Boat Series, der er det uofficielle danmarksmesterskab i denne kategori, sammen med to andre stævner i Helsingør og Rungsted.

Aarhus Big Boat Race sejles i år – og måske for første gang i Danmark – alene efter den internationale måleregel ORCi, hvorfor det også er interessant for de udenlandske både at deltage. Royal Ocean Cup, der er en nationskonkurrence for hold (som tidligere tiders Admirals Cup) afvikles i efteråret på Bornholm – også efter ORCi. Aarhus Big Boat Race er stolte af også at være med i udtagelsen til Royal Ocean Cup.

Dysterne dækkes løbende på vandet af Pantaenius’ fotograf, og der er mulighed for at følge med på hjemmesiden da vi også har Bådmagasinets kommentator ude med løbende meldinger på en blog, der også vises på storskærm i klubhuset.

Vi er i Egå Sejlklub klar til at modtage deltagerne – de første store kapsejladsbåde er allerede kommet til Egå – og der åbnes for stævnet fredag aften. Der er dommer- og jurybåde på vandet for at sikre at alt går korrekt til, og vi forventer nogle skrappe dyster mellem mange af sejlerne, der kender hinanden fra lignende stævner. Der holdes festmiddag lørdag aften – telt og kok er klar.

Venlig hilsen Steen Jepsen
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tlf. 2085 3909
Aarhus Big Boat Race
www.aarhusbigboat.dk Egå Sejlklub

 


Nu er det tid for tilmelding til Aarhus Big Boat Race

Nu nærmer vi os tilmeldingsfristen 25. maj for at være med i årets udgave af Aarhus Big Boat Race, der sejles den 8-9. juni 2013 fra Egå - så I kan nå det endnu.

I Egå Sejlklub er vi klar til at modtage jer, med baneledelse, jury, landarrangement med festmiddag osv. Vi har fra Pantaenius fået stillet en fotograf-på-vandet til rådighed – de giver i øvrigt også en moleøl – og der vil blive mulighed for at hente nærbilleder af bådene. Vi har dækning af sejladserne med ’Cover-it-live’ fra Bådmagasinet, og vi har fine præmier blandt andet fra Palby Marine og fra Garmin, X-Yachts, Sunway Seatravel, North Sails og Hempel.

Der afholdes løb både efter DH og efter ORCi – så sejlerne kan vælge hvad der passer bedst. Der har været efterspurgt ORCI-løb, og efter lidt startbesvær er det da også lykkedes at få målt danske både efter denne måleregel. Der arbejdes pt. med endnu en målingsmulighed op til stævnet i Egå. ORCi-målet giver jo også anledning til at være med i udtagelsen til Royal Ocean Cup i efteråret, hvor de danske både kan kvalificerer sig ved stævnet her og Baltic Sea Challenge. Vi har under stævnet repræsentanter fra ORC til stede, for at supportere vores bureau til stævneafvikling under ORC og sikre at alt går efter planen.

Invitationen kan ses på hjemmesiden www.aarhusbigboat.dk og der kan rettes henvendelse til stævneledelsen for at få tilsendt Notice of Race. Der er stadig plads.

Venlig hilsen
Steen Jepsen - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   - tlf. 2085 3909
Aarhus Big Boat Race
www.aarhusbigboat.dk
Egå Sejlklub

Presse


Tilmeldingen til Aarhus Big Boat Race er nu åben

Aarhus Big Boat Race har nu åbnet for tilmeldingen til året stævne 8.-9. juni 2013 i Egå. Der er sendt invitationer og Notice of Race til de både vi har kontakter til. Invitationen kan ses på hjemmesiden www.aarhusbigboat.dk og der kan rettes henvendelse til stævneledelsen for at få tilsendt Notice of Race. 

Vi forventer deltagelse fra både Skandinavien og fra Tyskland, hvor vi allerede er i kalenderen for årets stævner. Da BBC i Kerteminde desværre ikke er med i år, håber Egå Sejlklub selvfølgelig at rigtig mange sejlere vil vælge at deltage i Egå-stævnet, der foreløbig er det tredje storbådsstævne i Egå Sejlklub. Som altid vil det sportslige være i centrum, med gode baner og flest mulige sejladser, men også med gode forhold i land, med socialt samvær, og en god festmiddag lørdag aften osv.

Der vil være mulighed for deltagelse både efter DH og ORCi  -  Vi håber der vil være mange danske både der vælger ORCi, da det giver bedre mulighed for at få skrap konkurrence med de andre Norske, Svenske og Tyske deltagere.  Samtidig er det en god mulighed for at teste formen efter denne måleregel inden EM i ORCi i Sverige og efterårets store internationale offshore stævne - Royal Ocean Cup - på Bornholm. 

Presse
Fra Aarhus Big Boat Race 2012 – Foto: Mick Anderson


Aarhus Big Boat Race i 2013 – 8-9 juni

Aarhus Big Boat Race vil igen være på banen næste år og har nu fastsat datoen for stævnet, nemlig til 8.-9. juni 2013. Datoen er igen lagt for at gøre det bekvemt for storbåds-sejlere, der ønsker at deltage i flere stævner med en logisk transport række, og som kommer fra hele Skandinavien og Tyskland. Der er pt. ikke kollision med planlagte skandinaviske eller tyske stævner – tværtimod ligger det naturligt, at starte op med deltagelse i Danish Big Boat Series med Aarhus Big Boat Race i Egå, inden den efterfølgende weekend hvor der er BBC i Kerteminde, og så fortsætte til Kieler Woche ugen efter. Arrangørerne vil gerne informere sejlerne allerede nu inden årets sidste stævne i Danish Big Boat Series i Rungsted, således det er muligt at aftale og disponere allerede nu mens der stadig er liv i sejlsæsonen. Egå Sejlklub håber selvfølgelig at mange sejlere vil vælge at deltage i Egå-stævnet, der foreløbig er det tredje storbådsstævne i Egå Sejlklub. Som altid vil det sportslige være i centrum, med gode baner og flest mulige sejladser, men også med gode forhold i land, med socialt samvær og en god festmiddag lørdag aften osv.

Danmarks første stævne der tilbyder deltagelse under ORCi reglen

Det er nu lykkedes Aarhus Big Boat Race at få rammerne på plads til at skabe en fælles platform hvorunder sejlerne vil kunne deltage både fra de skandinaviske lande og Tyskland på lige betingelser. Dette kan lade sig gøre, da der ved aktiv lobbyisme er skabt mulighed for at indføre den internationale regel ORCi og samtidig gennemføre målinger af både der ønsker at få et ORCi certifikat. Dette sker i tæt samarbejde med bla. Dobbs Davis fra ORC og Boris Hepp fra Deutcher Segler-Verband (DSV), og ligeledes er der god dialog med Dansk Sejlunion, der aktivt vil gøre brug af aftaler med DSV, så både kan måles ind efter ORCi. Der arbejdes på, at det bliver muligt – gratis – at få målt sin båd efter ORCi ved eksempelvis at mødes i Egå i foråret, og med hjælp fra DSVs målere i samarbejde med DS at gennemføre resterende målinger og vejninger, så certifikat kan udstedes inden Aarhus Big Boat Race og de øvrige stævner. De mere præcise rammer for hvordan dette vil kunne ske, vil der komme en særskilt meddelelse om på et senere tidspunkt. Det er håbet med dette tiltag dels at få flere danske både til at deltage i internationale stævner, dels at få flere udenlandske deltagere tiltrukket til at deltage i de danske Big Boat stævner. Egå Sejlklub ser frem til at afvikle det første stævne i Danmark med ORCi, og at de øvrige Big Boat stævner naturligt vil følge trop – og samtidig er det en god mulighed for at teste formen efter denne måleregel inden EM i ORCi i Sverige og efterårets store internationale offshore stævne - Royal Ocean Cup - på Bornholm.

Fra Aarhus Big Boat Race 2012 – Foto: Mick Anderson
Fra Aarhus Big Boat Race 2012 – Foto: Mick Anderson

SetSailWithUs